Foto_slider2

blok met vervoer

Foto_slider4

Gemzu is de werkgeversorganisatie voor de cao voor het Personeel werkzaam in het Partikulier Kaaspakhuisbedrijf (cao-PKP) en het Fonds Kollektieve Belangen voor het Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf (FKB).

De cao en de arbocatalogus zijn in te zien op www.werkenkaas.nl.

De gedrukte vorm van de cao is - tegen een vergoeding - verkrijgbaar bij Gemzu. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar s.sadal@gemzu.nl