Foto_slider2

blok met vervoer

Foto_slider4

Poederpraet 15 september 2022

“Nullius in Verba” – Geloof niet iedereen op zijn woord. Vrij vertaald het motto van de Royal Society of London. Twijfel en scepsis behoren tot de fundamenten van de moderne verlichte wetenschap. In deze turbulente tijd worden de (sociale) media gebruikt om de mensen te beïnvloeden en te sensibiliseren. Influencing, framing, scoops etc. zijn allemaal termen waarvan wij nog nooit gehoord hadden. De beroepsethiek, onafhankelijkheid en eer van onder andere academici, wetenschappers, journalisten etc. is steeds verder te zoeken en wordt bepaald door hun politieke voorkeur en het overtuigd zijn van hun gelijk. Andersdenkenden krijgen geen podium. De overgrote meerderheid zwijgt. De klimaatcrisis is een verdienmodel geworden. Links of rechtsom, onze veestapel moet en zal worden gehalveerd.

Toen er een aantal jaren geleden door Brussel werd gevraagd om Natura-2000 gebieden aan te wijzen, werd daar gretig op ingehaakt. Immers het subsidiegeld uit Brussel zou binnenstromen. Dus hoe meer gebieden, hoe liever. Het is allemaal toch iets anders gelopen. A fin, u kent de situatie waarin wij nu zitten, doch het is erg ongewis hoe dit allemaal gaat aflopen en wat voor maatschappelijke problemen en onrust dit nog gaat opleveren.

Inmiddels is wel duidelijk dat alles wat vroeger eigenlijk een beheersbaar probleem was, nu een onoplosbare crisis is. De crises stapelen zich op. Zaken worden vooruitgeschoven totdat het probleem zich wellicht vanzelf oplost? De meest populaire politieke lijm is nu Remkeskit. Voor wat betreft de veehouderij en in het bijzonder de melkveehouderij - onze zuivelwereld -  is het de stikstofcrisis die het dagelijks nieuws beheerst en de gemoederen continu bezig houdt en waarschijnlijk nog lang zal bezighouden.

Boeren worden onzeker gemaakt over hun toekomst, opvolging, banken gaan anders naar financieringen kijken, derogatie/mestprobleem, etc. Ergo er zijn nu al signalen dat het steeds meer impact heeft op de melkproductie en niet alleen in Nederland. Diezelfde melkproductie wil maar niet echt stijgen ondanks de record hoge melkprijzen.

Een andere grote crisis die de wereld bezighoudt is de energiecrisis en de impact daarvan op de prijsstijgingen (inflatie). Een direct gevolg daarvan is hogere rente. De impact van energie op de inflatie is zo’n 40% en dat betekent dat er dan altijd nog een (te) hoge kern inflatie overblijft. Hogere lonen geven dan weer opnieuw hogere inflatie (loon-prijs spiraal). Om de inflatie te beteugelen moeten de Centrale banken de rente verhogen om het lenen van geld duurder te maken om daarmee de investeringen en (consumptieve) bestedingen af te remmen. Immers als de vraag naar bijv. grondstoffen daalt, zal de prijs dalen. Terwijl wij in Nederland al een inflatieniveau van een bananenrepubliek hebben, is de inflatie van de echte bananenrepublieken, waaronder - met alle respect - een heleboel van onze exportmarkten, nog veel hoger. Het zal grote impact hebben op de consumptieve bestedingen.

Uiteindelijk gaan economieën in recessie en het nieuwe fenomeen is dat dit nog niet gepaard gaat met stijgende werkeloosheid, doch met een oververhitte arbeidsmarkt. De ECB staat met het rentebeleid voor een ingewikkelde klus. De inflatie is behoorlijk verschillend binnen de Eurozone (in juli: NL 11.6%, Duitsland 8.5 % en Frankrijk 6.8%).

Terwijl de zwakkere landen vóór het Euro tijdperk hun munt devalueerden, is het nu niet mogelijk. In hoeverre moet de ECB dan de rente verhogen, uitgaande van een gemiddelde inflatie? Daarnaast zit Italië in een enorme schuldencrisis (150% van het BBP). Draghi is exit en nieuwe verkiezingen staan eind september gepland. Sleept Italië de rest van de EU Zone in een nieuwe financiële en EURO crisis?

Veel zuivel importlanden hebben naast een sterk stijgende inflatie te maken met enorm oplopende tekorten op de handelsbalans en een sterk verzwakte munt ten opzichte van de USD. Sommige landen, waaronder Egypte, kampen al met schaarste aan dollars. Immers bijna alle grondstoffen zijn in USD genoteerd en zijn explosief duurder geworden. Sri Lanka staat op de rand van een faillissement met al maanden lege schappen in de supermarkten.

De vraag naar zuivel op de wereldmarkt wordt nog steeds in grote mate bepaald door China. De Nieuw-Zeelandse afhankelijkheid van China is enorm. Dat geldt in mindere mate voor de EU. Welnu, China zit nu opnieuw in de problemen. Het heeft te maken met een sterk dalende waarde van de RMB ten opzichte van de USD, doch ook met een vastgoedcrisis, enorme (jeugd)werkeloosheid, lage economische groei. Bovendien wordt het land opnieuw geconfronteerd met COVID besmettingen. De zero tolerance politiek leidt opnieuw tot lock-downs die miljoenen Chinezen treft. Opnieuw logistieke problemen zoals wij die eerder in het jaar gezien hebben? Blijft de rest van de wereld verschoond van nieuwe massale COVID besmettingen?

De EU Commissie gaat ervan uit dat de melkproductie in de EU in 2022 met 0.6% zal dalen. Voor het eerste halfjaar was dat -0.7% (plm. 0.5 miljoen ton), terwijl de totale zuivelexport uitgedrukt in melk equivalent met plm. 1.5 miljoen ton daalde. De melkproductie in de overige gebieden in de wereld zal naar verwachting voorlopig maar nauwelijks groeien, alhoewel er enige reden tot optimisme is. Het is de vraag of het probleem van de lage groei of zelfs kleine daling van de melkaanvoer het grootste probleem zal zijn.

De oorlog in de Oekraïne duurt voort, alhoewel Oekraïne nu naar het schijnt behoorlijk wat verloren terrein heroverd heeft. Nordstream-I is dicht en Brussel meldt dat de gasvoorraden op het gewenste minimumniveau beland zijn. De EU burgers worden nog met enorm stijgende prijzen voor gas en elektra geconfronteerd. Of er echt tekort aan gas komt met potentiële problemen voor de zuivelindustrie valt nog te bezien. Laten we hopen dat het allemaal gaat meevallen. De komende winter even geen Elfstedentocht graag.

Trump waarschuwde Frau Merkel voor dictatortje knuffelen en voor de te grote Duitse afhankelijkheid van Russisch gas (Nordstream-2). Zo ook waarschuwde hij voor China. Ach ja, die Trump is een idioot. Onlangs waarschuwden ook de CEO’s van de twee grootste banken van Duitsland voor de te grote afhankelijkheid van China voor zowel import als export.

Ik wens iedereen veel sterkte en wijsheid in deze moeilijke en onzekere tijd.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:       
MMP Bulk EUR 3550
MMP Food EUR 3650
VMP 26% EUR 4750
Weipoeder bulk EUR   980

Peter van Pinxteren

 

___

Gouda Cheese Awards finalisten 2022 bekend!

De finalisten van de Gouda Cheese Awards 2022 zijn bekend! De lekkerste kazen die doorgaan in de categorie Gouda 48+ jong zijn: ’t Kaaslokaal van CONO Kaasmakers, Zaanlander van Albert Heijn en Gouda jong Gerkesklooster van FrieslandCampina.

In de categorie Gouda light belegen (max. 30+) strijden Milner Belegen van FrieslandCampina, Uniekaas 30+ Belegen van Uniekaas Holland en Blesckens Finest 30+ van De Graafstroom om goud, zilver en brons en de titel ‘de lekkerste kaas van Nederland’.

De spannende finale is op 15 september op de Markt in Gouda. Het decor vormt de traditionele Goudse Kaasmarkt, waar boeren en handelaren nog altijd met een ‘handjeklap’ onderhandelen over de prijs. Op een groot podium proeven en keuren Meesterkok en Meester Patissier Rudolph van Veen, culinair journalist Myra Madeleine en de burgemeester van GoudaPieter Verhoeve, de zes genomineerde kazen. De presentatie is in handen van Anita Witzier.

Tips van Rudolph van Veen
De beslissende keuring is van a tot z te volgen; alleen het juryberaad vindt achter gesloten deuren plaats. Voor toeschouwers is er van alles te zien, te horen én te proeven. Want natuurlijk worden er blokjes finalekaas geserveerd. Dat kaas niet alleen lekker is uit het vuistje, maar ook veel gerechten lekkerder kan maken, bewijst Rudolph van Veen. Wie uit het publiek mag het podium op om te proeven?

Het event is gratis toegankelijk. Om 10 uur wordt de kaasbel geluid en start de finale keuring; om 13.00 uur zijn de Gouda Cheese Awards en de Gouda Kaasmarkt afgelopen. Maar blijf vooral wat langer in Gouda, want de binnenstad en de Goudse Schouwburg staan bol van de Gouda750-activiteiten!

www.goudacheeseawards.nl

 

___

Meldpunt Gestolen Zuivel
Gemzu is een Meldpunt Gestolen Zuivel gestart. Dit meldpunt is openbaar om potentiële dieven af te schikken en is te bereiken via www.gemzu.nl.

Is er bij uw bedrijf kaas, boter of melkpoeder gestolen, dan kunt u dat bij ons melden. Meld de diefstal via e-mail aan info@gemzu.nl en geef daarbij de volgende gegevens op:

- Datum gestolen

- Soort zuivel met merknaam

- Caseinemerken/productienummers (identificatiegegevens partij)

- Plaatsnaam

Na melding worden alle bij Gemzu aangesloten kaas-/zuivelbedrijven op de hoogte gesteld van de diefstal. Alle aangesloten kaas-/zuivelbedrijven ontvangen van ons bericht en kunnen bij ons melden indien zij de gestolen zuivel in de handel tegenkomen.  

Ook wordt de gestolen zuivel openbaar gezet alsmede de update indien de zuivel is gevonden en/of de zaak is afgehandeld. 

 

___

Poederpraet 01-09-2022

De zomermaanden zijn weer achter de rug en hebben een bekend, vrij traditioneel, beeld laten zien. De markt voor melkpoeders liet een bodem zien in Juli om daarna weer op te veren. In de maand Augustus liep de markt gestaag omhoog en de inkopers keerden terug naar kantoor. Als klap op de vuurpijl kwam ONIL ook door eind augustus. Als we kijken naar de melkproductie, zien we een herstel in de maanden juni/juli waardoor Europa minder achterloopt ten opzichte van vorig jaar. Er zijn wel veel regionale verschillen, waarbij we bijvoorbeeld zien dat Ierland het gat flink gedicht heeft. 

Vanuit de aanbodzijde moeten we natuurlijk ook de energie(crisis) meenemen. Gasprijzen zijn door het dak gegaan en we lezen de eerste berichten van producenten die gaan ombouwen van gas naar een andere energiebron om poeder te drogen. Wat gaat dit beteken voor Q4? Zijn er genoeg voorraden van gas dan wel andere energiebronnen? Met de huidige melkprijzen voor boeren (tussen 55-60ct per liter) en de hoge energieprijzen zijn de kosten beduidend opgelopen. Maar vanuit de vraagkant, kan de eindklant de stijgende prijzen blijven betalen? De inflatie voor de maand Augustus in Nederland was 13.6%, nog nooit vertoond. Of gaan de boeren reageren door stevig te blijven voeren (tarweprijzen staan inmiddels onder het niveau ten tijde dat de oorlog in Oekraïne begon) en blijft de melkgift daardoor goed in de benen gedurende de herfstmaanden.  Eigenlijk zien we, na de top van ca EUR 4300 af fabriek voor melkpoeder eerder dit jaar, een zeer beweeglijke markt. En gezien de punten die hierboven zijn genoemd, is het goed mogelijk dat deze volatiliteit aanhoudt.

De volle melkpoeder heeft in de zomer een veer gelaten maar laat ook weer een opwaartse koers zien, er lijken wat oude voorraden opgeruimd. Ten opzichte van de wereldmarkt is de EU volle melkpoeder veel te duur om mee te doen op export, daar zal vooral Nieuw Zeeland graag de zaken willen doen aangezien China de deur heeft gesloten. Bij de laatste GDT stond de gemiddelde prijs voor volle melkpoeder wederom onder de magere melkpoeder.

De feedmarket (swp en smp) volgde de trend met food maar door de zwakkere vraag vanuit de feedkant liep het prijsverschil wel op tussen feed en food. Ook in de feed is het verhaal, kunnen de eindklanten de stijgende prijzen betalen? Deze vraag zal nodig zijn om ook de vleesprijzen in de benen te houden en dan wel hoger te zetten. Ergens gaat de schoen natuurlijk wringen: de kostprijs van het product versus de inkoopkracht van de consument.

Prijzen:
SMP feed: Euro 3580MT DAP
SWP feed: Euro 1060 DAP
SMP food: Euro 3650 MT FCA
FCMP: Euro 4700 MT FCA
Fat Filled: EURO 3600 FCA

Wido van Dijk

 

 

___

Rudolph van Veen stapt in de jury van de Gouda Cheese Awards 2022

Hij is de enige Nederlander met zowel de titel Meesterkok als Meester Patissier, is bekend van tv en heeft zijn eigen bakery: het erejurylid van de Gouda Cheese Awards 2022 is niemand minder dan Rudolph van Veen! Samen met Goudse burgemeester Pieter Verhoeve, die de jury voorzit, én culinair journalist Myra Madeleine keurt hij de zes genomineerde kazen tijdens de spannende finale van de landelijke kaaswedstrijd op donderdag 15 september. De presentatie van het live-event is in handen van Anita Witzier.

De beslissende proeverij op het grote podium op de Markt in Gouda is live te volgen, en is dit jaar extra spectaculair. Want tegelijkertijd wordt de laatste Gouda Kaasmarkt van het seizoen gehouden én maakt Gouda zich op voor een spectaculair slot van de viering van 750 jaar stadsrechten.

Welke kaas wint goud?

De gewilde Gouda Cheese Awards worden uitgereikt in twee categorieën: Gouda 48+ jong en Gouda light belegen (max. 30+). Dinsdag 6 september wordt bekendgemaakt welke zes kazen ‒ drie per categorie ‒ de consumentenpanels het lekkerst vonden. Deze kaasmerken gaan door naar de grote finale in Gouda. De VIP-jury bepaalt wat uiteindelijk de bronzen, zilveren en gouden kaas wordt. De gouden kaas draagt binnen de categorie een jaar lang de naam ‘de lekkerste kaas van Nederland’.

Meeproeven

Het event is gratis toegankelijk. Natuurlijk kan het publiek lekker meeproeven en op de foto met Frau Antje, de bekendste Nederlandse in Duitsland en hét symbool van Nederlandse kaas daar. Om 10 uur wordt de kaasbel geluid en start de finale keuring; om 13.00 uur zijn de Gouda Cheese Awards en de Gouda Kaasmarkt afgelopen. Maar blijf vooral wat langer in Gouda, want de binnenstad en de Goudse Schouwburg staan bol van de Gouda750-activiteiten!

 

___

Poederpraet 21-07-2022

We zijn nu definitief van een verkopers- in een kopersmarkt beland. Stijgende melkprijzen, tegenvallende melkcollecties, hoge productie kosten en wat al niet meer ten spijt, het is de koper die nu de marktprijs aan het dicteren is.

Producenten lijken echter weinig te panikeren en doen ons geloven nog steeds over  goed gevulde orderboeken te beschikken. Ondertussen - onder aanvoering van grootverbruiker China - lijken meer en meer landen fors minder zuivel te importeren.  De consumenten aldaar haken massaal af, voorraden poeder stapelen zich op. Ook de vaak onvoorspelbare aankomstdata van diverse shipping lines dragen bij aan een mindere koopinteresse.

Natuurlijk zijn er nog veel onzekerheden, waarvan Covid-19, protesterende boeren, veranderende weersomstandigheden en de Russische gas leveranties de grootste impact zouden kunnen gaan hebben. 

Onil Algerije heeft zich deze week weer gemeld en is concreet in de markt voor  SMP en FCMP en wel voor aankomst augustus, september en oktober. Gezien de onzekere vaartijden, als eerder gemeld, een hele kluif om aan deze levertermijnen te gaan voldoen.

Succes gewenst!

Prijzen per mt, CPT Nederland, augustus 2022 levering:

SMP food: € 3725,-
FCMP: € 4900,-
Boter: € 6850,-

Remco de Munck

 

 

 

___

Poederpraet 07-07-2022

Stilte voor de storm? Dat is wellicht de beste vraag die je je kunt stellen op dit moment. Ondanks alle problemen aan de aanbod kant lijkt het erop dat de hoge inflatie cijfers en de angst voor een recessie de overhand beginnen te krijgen in de zuivelmarkt. Het resultaat hiervan is een rustige markt met een beperkte vraag voor dichtbij en een afwachtende houding op het huidige prijs niveau voor verder weg.

Bovenstaande situatie geldt niet alleen voor de Europese markt, maar is ook zichtbaar in Oceanië en de Verenigde Staten. De GDT van afgelopen week liet een forse daling zien voor vrijwel alle producten. Exporteren vanuit Europa blijft zelfs met de huidige wisselkoers uitdagend.

Op product niveau zijn de prijzen voor mager melkpoeder in Europa verder onder druk gekomen de afgelopen tijd. De grootste correctie heeft zich echter voorgedaan in de markt voor SWP, mede veroorzaakt door een slechte vraag in Europa. De markt voor vol melkpoeder is vlak met een beperkt aanbod.

Commodity prijzen lopen al geruime tijd voor op de uitbetaalde melkprijzen. Dit zou echter de komende maanden weleens kunnen veranderen als het huidige markt sentiment doorzet.

De komende weken zullen bepalend zijn. Komt er voldoende vraag terug in de markt om de prijsdalingen op te vangen of zet het huidige sentiment door en maakt de markt nog een stap verder naar beneden. Het is wellicht iets te vroeg om aan een rustige zomervakantie te denken!

Prijzen:
SMP food Euro 3850MT FCA
SMP feed Euro 3750MT DAP
FCMP Euro 5000MT FCA
SWP feed Euro 900MT DAP

 

Maurice Daamen

___

 

No holidays for the dairy market

The milk production of main exporting blocks remains below last year’s levels, including the EU, USA and New Zealand, Stocks of cheeses, skimmed milk powder and butter remain small. On the other side is the market guessing how consumers will react to rising prices and the looming economic recession. Traders are operating carefully. This was one of the conclusions of the Milk Market Observatory Economic Board meeting on June 29. COPA-COGECA was represented here and also gave a presentation.

Lower production

The European Commission predicts for 2022 a lower (-0.6%) milk production. An production increase is only foreseen in Poland, Austria, Czech Republic, Estonia, Latvia and Lithuania. The US recorded in May a lower milk production year-on-year for the fifth month in a row. In New Zealand also no production increase is expected, partly because of environmental restrictions.

Lower stocks

Presentations by the dairy industry (EDA) and traders (Eurolait) showed small stocks of butter, skimmed milk powder and cheeses. The market balance has stabilised somewhat during the last month, but it was also said that many buyers still have to secure supplies for Q4. Buyers buy ‘hand-to-mouth’. It is often said that the trade is entering the so-called ‘vacation mode’but that does not seem to apply this year given the many uncertainties.

Food inflation impacting on consumer choices

The retailers as represented by EuroCommerce reported lower consumption patterns with the exception of desserts. However, comparing with 12 months ago is tricky because of Covid-19 and the lockdowns during which retailers did very well and restaurant business was very poor. Supermarkets also reported that consumers are becoming more cautious in their choices. More often they now choose basic products instead of premium. It is also reported that in some shops, organic products are trading at lower prices than conventional ones. When asked by COPA-COGECA, the retailers indicated that much of the food inflation still has to filter through to the consumer. In France, contract negotiations have exceptionally been re-opened.

Energy causing headaches

The energy market is causing headaches everywhere not the least in agriculture including the dairy industry. When Russia cuts it gas supplies to the EU, there may be shortages and it is currently unclear which business will be prioritised to continue operating. This is causing concerns among dairy processors, especially in Germany. Agriculture is a critical interest given the importance of food security, but other industries also like to think they are critical. While this discussion is taking place, this is not helping to create the holiday mood. That was also the message of a young Finnish farmer representing CEJA who reported there is no availability of fertiliser. What will happen when gas prices rise further? Farmers are under pressure to meet higher environmental, climate and animal welfare standards, but this is coming on top of the increasing costs of energy, feed and fertiliser. Milk prices won’t come back to ‘historic levels’, it was concluded.

China lockdowns

Whatever happens in China is having a major impact on the international dairy market. The available data show that, in 2021, China imported perhaps more than what was eventually needed following the end of lockdowns. Further, the zero-covid policy is causing a ‘stop-and-go’ sentiment. One infection can have major consequences for whole cities. This is impacting on consumer confidence, which is already low. Every operator in the dairy industry is very careful now. The expectation is China will import less. But it was also commented if China had continued buying like it did in 2021, milk prices would have gone through the roof.

War and famine

The war in Ukraine is impacting on food markets world-wide and especially in Africa, the Middle-East and South Asia. Many don’t have the buying power to cushion the effect and therefore high prices lead to famine. A sobering thought while we are in this stage in a truly historic dairy market.

Klaas Johan OSINGA

LTO International Affairs

___

 

Fonterra, NZX and EEX confirm GDT strategic partnership

Fonterra today (30 June 2022) confirms the finalisation of the strategic partnership with New Zealand’s Exchange (NZX) and the European Energy Exchange (EEX) to each take ownership stakes in Global Dairy Trade (GDT) alongside the Co-op.

As announced in February 2022, the partnership was subject to the approval of Boards, clearance from relevant competition law authorities, and finalisation of transaction documentation. With those approvals now received, Fonterra, NZX and EEX each hold an equal one-third (33.33%) shareholding in the global dairy auction platform GDT as of 30 June 2022.

CFO Marc Rivers says the confirmation of the strategic partnership is an important milestone for Fonterra and global dairy participants. “The move to a broader ownership structure marks the next step in the evolution of GDT – giving it a presence in prominent international dairy producing regions, with greater participation expected at GDT events.
It will bring more participants and transactions, stimulating further growth of risk management contracts available on financial trading platforms.” “This creates opportunities for the growth of financial tools to better manage price volatility – which is something many industry participants, from farmers through to customers, are exposed to,” says Mr Rivers.

GDT Director Dr Eric Hansen says: “The GDT team is looking forward to working with EEX and NZX as strategic partners with strong interests in dairy and established reputations as regulated exchanges to enhance GDT’s role as an independent, neutral and transparent price discovery platform.”

NZX Chief Executive Mark Peterson says the strategic partnership will strengthen GDT’s market reach benefiting New Zealand dairy farmers and customers. “At a time of geopolitical and macroeconomic instability, GDT’s vision to expand its global reach and provide better transparency in dairy commodity prices, is more important than ever for dairy market stakeholders,” says Mr Peterson. “It aligns with NZX’s strategy of growing capital markets, connecting with more businesses, and creating greater value for shareholders and investors. In GDT, NZX is excited to be working with the best partners to achieve this.”

EEX Chief Strategy Officer Dr Tobias Paulun adds “Being a shareholder of GDT fits perfectly to our strategy of taking asset classes which we already successfully serve to a global dimension. EEX looks forward to supporting GDT’s growth vision with NZX and Fonterra with the aim to create value for the global dairy value chain by further improving price discovery and price risk management instruments.”

Next steps for GDT include appointing a new board and planning strategic growth initiatives, such as more frequent auctions and bringing more sellers onto the platform. Fonterra’s transaction proceeds on sale total NZD $35m. Final transaction proceeds will be subject to customary post-completion adjustments. As with previous one-off transactions, Fonterra’s FY22 announced forecast earnings range will continue to reflect only the underlying performance of the business.

___


Poederpraet 09-06-2022

In totaal is er in de periode januari t/m maart 2022 sprake van een lichte daling van de productie (-0,3%) in vergelijking tot dezelfde periode in 2021. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Polen (2,9%), Denemarken (0,5%) en Italië (1,3%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Nederland (2,3%), Duitsland (1,4%) en (nu zelfs in) Ierland (0,6%) daalde.

We zien dat de lijn van 2021 wordt doorgetrokken in 2022. Want ook in het eerste kwartaal van 2022 zien we weer minder melk. En deze ontwikkeling zal door alle kostenstijgingen, voor feed, energie etc., niet snel veranderen. Ondanks het feit dat de melkprijzen fors gestegen zijn. We zien record naar record. Maar het is helaas nog niet genoeg om alle kostenstijgingen te compenseren. Door de oorlog in de Oekraïne en alle onzekerheid daar omtrent is deze stijging nog niet ten einde! Een verdere stijging van de melkprijs is daarom nodig, wil het een incentive voor de boeren gaan worden.

De laatste GDT-tender liet een plus voor mager melkpoeder zien. Al was een grotere stijging verwacht. Aangezien melkpoeder uit Oceanië concurrerend is en Oceanië uit hun seizoen is. Ook de USA is concurrerend op de wereldmarkt. Maar de logistieke problemen in de USA zijn nog steeds niet opgelost.

Vol melkpoeder liet ook dit keer weer een daling, weliswaar klein, zien bij de laatste GDT. De Chinezen kochten dit keer beduidend minder. De andere landen kochten beduidend meer, voornamelijk instant. De grote spread tussen regular en instant is nu grotendeels verdwenen.  

De prijs van weipoeder feed is de laatste tijd zeer stabiel. Wel is er een grote spread tussen feed en food. Ook de prijs voor weiconcentraat is zeer laag. Ook de markt voor weiderivaten is stabiel.

Prijzen per mt:
VMP EURO 5150
MMP feed  EURO 4000
MMP food  EURO 4100 
WEI   bulk  EURO 1240

Leo van der Krogt

___

Informatie document verscherping kwaliteitsbewaking buitenlandse kaas, klik hier

 

Information document tightening up quality control on foreign cheeses,  click here

 

Information document renforcement du contrôle de qualité des fromages étrangers, cliquer ici

 

____

Noordhoek Geraspte Kaas wordt onderdeel van Royal A-ware

Familiebedrijven Royal A-ware en Noordhoek tekenden recent een overeenkomst waarmee Noordhoek overgenomen wordt door Royal A-ware. De voorgenomen overname is ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Maandag 30 mei zijn de medewerkers van Noordhoek geïnformeerd over de voorgenomen overname. Na goedkeuring van de NMa zal Noordhoek als bedrijf onderdeel worden van Royal A-ware. De 58 medewerkers van Noordhoek komen in dienst van Royal A-ware.

Beide familiebedrijven hebben een lange traditie in kaas. De overname is voor beide organisaties een strategische keuze. Jonathan Koelewijn, algemeen directeur Noordhoek: ‘We zijn geen onbekenden van elkaar. Er bestaat al jaren een prettige samenwerkingsrelatie. Dankzij deze overname wordt Noordhoek onderdeel van een grotere organisatie. Dat biedt mogelijkheden in andere markten en bijvoorbeeld ook een betere toegang tot kaas en kaasproducten. Met de kracht van Royal A-ware borgen we de positie van onze klanten in de markt en creëren we een stabiele, veilige haven voor ons familiebedrijf.’

Het assortiment van Noordhoek is complementair aan dat van Royal A-ware. Noordhoek is specialist op het gebied van geraspte kaas en biedt dit in andere vormen aan dan Royal A-ware op dit moment doet. Daarnaast zijn beide organisaties actief in andere markten. ‘Met de expertise en ervaring van de medewerkers van Noordhoek, kunnen we producten aan ons assortiment toevoegen waarmee we nog beter in kunnen spelen op de wensen van onze klanten’, aldus Jan Anker (CEO Royal A-ware).

 

___

Poederpraet 26-05-2022

"There’s only one thing I hate more than lying: skim milk. Which is water that’s lying about being milk" - Ron Swanson. Dit was zijn visie op de hoogte van de MMP prijs. Het is immers bizar dat de wereldmarktprijs van MMP al enige tijd hoger is dan die van VMP. Hetzelfde kunnen wij ook constateren als het over de prijs van Fat Filled melkpoeder (in vergelijking met VMP) gaat.

In de afgelopen week werd in Berlijn de jaarvergadering van Eucolait gehouden. Uiteraard was er bezorgdheid over een aantal zaken die ons en de wereld erg bezighouden. De lock-downs in China, de oorlog in de Oekraïne en hoge energiekosten / inflatie. De onzekerheden en economische gevolgen, die daaruit voortvloeien, hebben de commodity markten in de greep. In Davos wordt deze week de fameuze WEF (World Economic Forum – de onofficiële wereldregering van complot minnend Nederland) gehouden. De groten der aarde zijn daar aanwezig (CEO’s van grote banken en bedrijven, IMF, regeringsleiders, etc.). Lagere economische groei tot negatieve groei (recessie) allereerst in de zwakkere economieën werden daar voorspeld. Er wordt nog redelijk luchtig gedaan over het inflatie spook en er zijn ras optimisten die denken dat weer binnen niet al te lange tijd onder de 2% te kunnen krijgen. Anderen hadden het over een food price shock met alle nare gevolgen voor de wereldburgers.

“Nothing positive to report this morning… so maybe I just stop here“. Dit was de openingszin van een wanhopige analist onlangs. Wij worden immers overspoeld met slecht en nog slechter nieuws.

De gevolgen zijn inmiddels voelbaar middels de hoge inflatie, verstoring van de distributie, tekort aan personeel, grondstoffen, halffabricaten, onderdelen, etc. Daarnaast zullen de centrale banken aangevoerd door de FED de rente moeten gaan verhogen, met een sterke dollar als gevolg. Een heleboel importlanden kampen al met nijpende tekorten aan deviezen (USD) en kunnen steeds moeilijker aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Tevens is er weinig hoop op lagere prijzen voor olie en gas op korte termijn. Dit is een speelbal van de politiek geworden (spierballen taal tegen Poetin) en het lijkt er op dat dit met de winter in het vooruitzicht en een in het nauw gedreven Poetin tot verdere erg nare gevolgen gaat leiden.

Grote bezorgdheid over productie en logistiek begint ook de kop op te steken ten aanzien van de voedselvoorziening (o.a. granen). Het kan tot hongersnood in de wereld leiden en bovendien zullen ook dieren gevoed moeten worden. Bizar is dat er in de wereld bio-ethanol uit o.a. graan en suiker gemaakt wordt. In de VS betreft dit bijvoorbeeld 35% van de maisproductie.

Inmiddels lijkt de globale melkproductie zich langzamerhand te stabiliseren en er zou zelfs welllicht enige groei in o.a. de V.S. en EU in het verschiet kunnen liggen. Hoge prijzen op de wereldmarkt zijn immers het gevolg van de krapte aan de aanbodzijde. Er wordt getwijfeld of de boeren wel bereid zullen zijn meer te gaan melken ondanks de hoge melkprijzen die inmiddels betaald worden en die, zoals het er nu naar uitziet, nog enige tijd zullen aanhouden. Sterk gestegen kosten, milieu eisen, tekort aan arbeiders, etc. zouden dit in de weg staan. Het klimaat werkt ook in delen van de wereld tegen. In tegenstelling tot de consument wordt de boer wel gecompenseerd door een hogere opbrengstprijs en je moet je afvragen waarom een boer met een melkprijs van 35 cent (die ook al niet kostendekkend en te laag geacht werd) bereid was om over te produceren en nu met zeg zo’n 20 cent per liter méér, minder zou gaan produceren?

Met de donkere wolken aan de horizon voor wat de ontwikkeling van vraagzijde betreft, is het nu de vraag of de bull run niet tot een einde gekomen is? De EU-27 export cijfers voor maart waren niet erg bemoedigend: MMP -23.6%, VMP -11.2% en Kaas -6.6% YoY.

De afhankelijkheid van China speelt een grote rol. Niet alleen voor zuivel. Terwijl de Westerse wereld en vooral de EU als gevolg van democratische processen problemen heeft om tot consensus te komen, gaat men daar in China anders mee om. Het is een communistische dictatuur met een centraal geleide economie. Men kan daar wel daadkrachtig en snel optreden. Zo las ik: China heeft 60% van de mais en rijst reserves, 50% van de granen en een belangrijk deel van de soja in handen. “There are also concerns that they enjoy large stocks of dairy, but these reserves are harder to quantify”.

De effecten van de langdurige lock-downs van ca. 400 miljoen Chinezen (zo ongeveer de bevolking van de EU) en de opeenhoping van inkomende goederen in o.a. Chinese havens alsmede de verwerking van overtollige melk in China tot melkpoeder, zijn niet echt ingrediënten voor een forse toename van de vraag naar zuivel op korte termijn. Daarnaast worstelen een aantal andere importlanden ook met de nodige problemen om het gat van China op te gaan vullen.

Het ziet er naar dat de lock-downs in China de langste tijd gehad hebben, doch de oorlog in Oekraïne kon wel eens lang gaan duren. COVID kan zo maar weer opnieuw de kop opsteken. Zero tolerance blijft in China? Plotseling werden wij opnieuw met een nieuw virus (Apenpokken Virus) geconfronteerd. Wat moeten wij ons daar weer bij voorstellen en wat zullen de gevolgen zijn? Zijn wij nu opnieuw in de aap gelogeerd?

Kortom veel onzekerheden en risico’s, doch zoals ik in Berlijn begrepen heb, kun je die tegenwoordig op de futures markt hedgen!

 

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:
MMP Bulk EUR 3800
MMP Food EUR 3950
VMP 26% EUR 5150
Weipoeder bulk EUR 1250

Peter van Pinxteren

 

___

Poederpraet 11-05-2022

De zuivelmarkt is na een hectische eerste paar maanden van het jaar alweer een aantal weken in rustiger vaarwater terechtgekomen. De prijzen voor melk- en weipoeders zijn behoorlijk gedaald.

Toch bevinden we ons nog altijd op historisch hoge niveaus.

Als je enkel naar de aanbodzijde zou kijken, dan zijn de niveaus van de afgelopen tijd goed te verklaren. De melkproductie in de top 5 zuivelexporteurs (EU, VS, NZ, AUS en AR) laat al maanden minnen zien ten opzichte van het voorgaande jaar. De oorzaken hiervoor zijn al herhaaldelijk beschreven. De gestegen kosten (voer, elektriciteit, en kunstmest) en een melkprijs die niet snel genoeg steeg lagen hieraan ten grondslag. Hoewel vooral dit laatste argument de afgelopen maanden behoorlijk is bijgesteld met in Nederland inmiddels een historisch hoge prijs van EUR 52.50 per 100kg melk.

In Europa wordt met name over lagere inhoudstoffen bericht. Ook de beginnende droogte in Noord Europa kan, indien deze aanhoudt, de melkproductie op (de korte) termijn nog parten gaan spelen. We gaan momenteel echter richting de Europese melkpiek, wat ook te zien is aan de huidige prijzen van magermelkconcentraat.

De vraag is of dit soort uitbetalingsprijzen de boeren toch gaat stimuleren meer te produceren. En wat gebeurt er als dit samenvalt met een periode van beperktere vraag uit zowel Europa als derde landen?

De vraagzijde speelt evengoed een belangrijke rol. De recente GDT daling van -8.5 % illustreerde al dat het op dergelijke prijsniveaus lastig was om breed zaken te doen. In het bijzonder volle melkpoeder, in Nieuw-Zeeland de belangrijkste drijver voor de melkprijzen, laat al weken zien dat het aan vraag ontbreekt.

De Chinese poederimporten zijn de afgelopen maanden gedaald ten opzichte van 2021 en de huidige lockdowns helpen allerminst mee in het sentiment. Ook alternatieve markten voor (volle) melkpoeders zijn uitdagend. In Algerije worden maar mondjesmaat importvergunningen voor de privé-markt uitgegeven. Rusland valt grotendeels weg en landen als bijvoorbeeld Nigeria en Sri Lanka kampen met wat vraaguitval. Mager melkpoeder lijkt na een scherpe daling inmiddels weer wat support te hebben gevonden.

Momenteel liggen de wereldmarktprijzen van volle melkpoeder onder die van magere melkpoeder. En in sommige gevallen zelfs onder die van Fat Filled. De vraag is hoe lang dit kan duren?

Ook weipoeder heeft duidelijk de weg naar beneden gevonden. Eindverbruikers in zowel Europa als in derde landen lijken tot Q4 goed gedekt. Buiten Europa staat de afzet vanwege de hoge prijzen onder druk, met name in de feed.

De markt zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe balans. De lagere productie van de afgelopen maanden heeft gezorgd voor weinig voorraadopbouw. Het neerslagtekort in Noord-Europa lijkt de komende weken enkel groter te worden. Aan de andere kant zou een beter dan verwachte melkproductie gedurende de tweede helft van het jaar, tezamen met verlies van koopkracht, stijgende rentes en wat afnemende vraag er ook voor kunnen zorgen dat de correctie nog niet helemaal voorbij is.

Prijzen

SMP feed: Euro 3800MT DAP
SWP feed: Euro 1285 DAP
SMP food: Euro 3850 MT FCA
FCMP: Euro 5000 MT FCA
Fat Filled: EURO 3750 FCA

Iskander van der Meulen

 

___

Kaasboxen gezocht

Klaver Kaas zoekt ongeveer 66 gebruikte kaasboxen, formaat van een euro pallet: zgn transportboxen.

Contact via Marcel Klaver - 0224 - 540148

 

___

Rachel Zandbergen nieuwe Beleidsmedewerkster Gemzu

Per 2 mei a.s. start Rachel Zandbergen in de functie van Beleidsmedewerkster bij Gemzu. Rachel heeft een master in Civiel- en Arbeidsrecht en enkele jaren ervaring in de afhandeling van juridische dossiers. Haar opleiding en ervaring zal zij in haar gevarieerde functie bij Gemzu in eerste instantie inzetten bij sociaal economische issues. Gelet op de vraag van de leden zal Rachel de organisatie van een nieuwe kadercursus zuivelhandel in gang zetten. Ook zal Rachel op termijn een aantal secretariaten zelfstandig gaan uitvoeren.

GemZu
zandbergen@gemzu.nl

___

Poederpraet 28-04-2022

Alhoewel in Europa de zuivel fundamentals weinig veranderd zijn, voelt de markt momenteel anders aan. Het sentiment is duidelijk aan het veranderen van een verkopers-  naar een kopersmarkt. Het kan zijn dat de handel wat (te) ver voor de fanfare uitloopt, maar feit is dat EU magere melkpoeder nu zo’n 300-400 EUR per mt goedkoper verhandeld wordt dan een 2-tal weken geleden. Dit terwijl zuivelfabrikanten nog steeds klagen over een tegenvallende melkcollectie, de erg hoge productiekosten en ondertussen over elkaar heen buitelen om hogere melkprijzen uit te betalen.

Natuurlijk lieten de afgelopen GDT tenders lagere niveaus zien en is de export markt ook  vanwege de Ramadan traditioneel wat rustiger, maar een dergelijke forse daling van EU  magere melkpoeder  is zondermeer opmerkelijk te noemen. De goede koers van de USD maakt onze exportpositie eerder sterker dan zwakker en ook de logistieke problemen van concurrent USA zijn nog steeds niet voorbij. 

Of is het puur een cashflow issue en is de daling simpelweg veroorzaakt door het ‘gedwongen’ afscheid moeten nemen van eerder ingenomen long posities?

De oorlogszuchtige houding van Rusland blijft ook erg zorgelijk, zeker nu er geruchten rond gaan dat gasleveringen aan Europa wel eens stop gezet zouden kunnen worden.  

En alhoewel Corona in Europa geen vast onderdeel meer is van het 8 uur journaal, blijft het in China nog steeds een hot topic en ziet het er naar uit dat naast Shanghai nu ook grote delen van Beijing in een strenge lockdown zullen gaan.   

Hoe om te gaan met al deze onzekerheden?

Prijzen per mt, CPT Nederland, mei 2022 levering:
SMP food        : € 3900,-
FCMP              : € 5100,-
Boter               : € 7100,-

Remco de Munck

 

___

Poederpraet 19-04-2022

Na een periode van bijna zes maanden waarin de prijzen in alle productiegebieden wereldwijd alleen maar gestegen zijn, begint er inmiddels een wisselend beeld te ontstaan.

Aan de ene kant de EU, waar ondanks de stijgende melkprijzen er geen sprake is van een groei in de melkproductie. Deze zal geremd blijven door de inmiddels bekende redenen. De markt in Europa wordt nog steeds gekenmerkt door lage voorraden en record hoge prijzen voor alle producten. Het lijkt erop dat gedurende de piek van het productie seizoen geen voorraden worden opgebouwd. Vanuit de aanbod kant is er daarom geen druk om product te verkopen tegen lagere prijzen. De vraag in Europa is wanneer de hoge prijzen volledig doorbelast worden aan de consument. Bij de private label producten lijkt dit sneller te gaan dan bij veel merkartikelen. Tot op heden heeft dit nog niet tot vraaguitval geleid, maar dit kan de komende maanden veranderen als de volledige prijsstijging verwerkt is in de eind producten.

Vanuit wereldmarkt perspectief wordt op dit moment duidelijk dat minder productie of een seizoensmatig dalende melkaanvoer niet automatisch hogere prijzen betekent. Door voornamelijk de Covid 19 gerelateerde lock downs in China is de vraag naar volle melkpoeder uit Nieuw Zeeland afgenomen. Dit heeft geleid tot een sterke prijsdaling in de afgelopen weken. Een andere bijkomende onzekerheid van de maatregelen in China is een wederom groeiende onzekerheid over de beschikbaarheid en prijzen van containers, die waarschijnlijk weer zullen resulteren in hogere prijzen. In de Verenigde Staten is de markt voor magere melkpoeder momenteel in balans. De vraag vanuit Mexico is goed genoeg om de problemen met de export vanuit voornamelijk Californië op te vangen. De prijsstelling van de Verenigde Staten is een stuk dan vanuit Europa op dit moment.

Gezien alle ontwikkelingen die er momenteel spelen wereldwijd; de oorlog in Ukraine, covid 19 lock downs in China, een stijgende inflatie in Europa en de USA met daaraan gekoppelde stijgende rentes, lijkt het erop dat we een interessante zomerperiode tegemoet gaan, waarin er voorlopig nog geen einde komt aan de volatiliteit op de markt in alle productgroepen. 

Prijzen: 
Smp food euro 4000
Smp feed euro 4050 dap NL
Swp feed euro 1450 dap NL
Fcmp euro 5050

Maurice Daamen

 

___

Poederpraet 17-03-2022

In totaal is er in de periode januari t/m december 2021 sprake van een lichte daling van de productie (-0,3%) in vergelijking tot dezelfde periode in 2020. De melkaanlevering begon in het eerste kwartaal van 2021 in de meeste EU landen moeizaam, maar dit werd gecompenseerd door meer melk in het tweede kwartaal. Maar in het derde en vierde kwartaal verminderde de toevoer van de melk weer. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Hongarije (6,5%), Ierland (5,7%) en Italië (3,3%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Nederland (2,5%), Duitsland (1,6%) en Frankrijk (1,2%) daalde.

We zien dat de lijn van 2021 wordt doorgetrokken in 2022. Want ook in het eerste kwartaal van 2022 zien we weer minder melk. En deze ontwikkeling zal door alle kostenstijgingen, voor feed, energie etc., niet snel veranderen. Ondanks het feit dat de melkprijzen fors gestegen zijn. We zien record na record. Maar het is helaas nog niet genoeg om alle kostenstijgingen te compenseren. Door de oorlog in de Oekraïne en alle onzekerheid daar omtrent is deze stijging nog niet ten einde! Een verdere stijging van de melkprijs is daarom nodig, wil het een incentive voor de boeren gaan worden.

De laatste GDT-tender liet een kleine plus voor mager melkpoeder zien. Terwijl een beduidende grotere stijging verwacht was. Aangezien melkpoeder uit Oceanië concurrerend is en Oceanië uit hun seizoen gaat lopen. Ook de USA is concurrerend op de wereldmarkt. Maar de logistieke problemen in de USA zijn nog steeds niet opgelost. Daarom richten veel klanten in Azië en het Midden Oosten hun blik meer en meer op de EU.

Vol melkpoeder liet dit keer een kleine daling zien bij de laatste GDT. De Chinezen kochten hun normale hoeveelheid. Maar er werd dit keer beduidend minder gekocht in Afrika. Dat kwam doordat er minder vol melkpoeder instant beschikbaar was op de GDT. Hierdoor ontstond er een grote spread tussen regular en instant.

Ook de prijs van weipoeder feed stijgt de laatste weken fors. Doordat alternatieven voor wei er niet zijn of ook flink stijgen. De prijzen bij food zijn ook stijgende. Ook de markt voor weiderivaten is vast. De hoge WPC’s hebben de stijging ook weer ingezet.

Prijzen per mt
VMP EURO 5050, MMP feed EURO 4000, MMP food EURO 4100, WEI bulk EURO 1430

Leo van der Krogt

 

____

Poederpraet 02-03-2022

Hoe een leugen bewaarheid werd…. Toen Halbe Zijlstra als Minister van Buitenlandse Zaken op een voorjaarscongres van de VVD in 2016 zijn mede VVD’ers waarschuwde voor een dreigende oorlog met Rusland werd hij voor gek versleten. Hij fantaseerde dat hij in 2006 in een hoekje van de datsja van Poetin hem had horen zeggen, dat hij droomde van een Groot Rusland. Het was hem waarschijnlijk ingefluisterd door de heer Veerman, toendertijd CEO van Shell, die wel met Poetin sprak. Groot Rusland volgens Poetin was Rusland, Wit Rusland, de Oekraïne en de Baltische Staten. En Kazachstan “was nice to have”. Met de wetenschap van vandaag is het nu de vraag of de invasie van Oekraïne inderdaad het begin van de uitvoering van de droom van Poetin is. Huilend moest Halbe het politieke arena verlaten.

Toen wij in 1962 de Cuba crisis beleefden, die bijna tot een kernoorlog leidde, was de VS er niet van gediend dat de Russen raketten in hun achtertuin (Cuba) stationeerden. Men kijkt er nu blijkbaar vreemd van op dat Poetin nu hetzelfde gevoel heeft als J.F. Kennedy toen. De uitbreiding van de EU was immers een garantie dat er in Europa geen oorlog meer zou komen? Poetin ziet de uitbreiding van de EU met de Oekraïne blijkbaar als een bedreiging met de NATO in zijn achtertuin.

De chaos waar wij nu in gestort worden gaat alle verbeelding te boven en verdringt COVID-19 en Omikron volkomen naar de achtergrond. Opnieuw een humanitaire crisis in Europa met mensen op de vlucht.

In eerste instantie explodeerde de olie futures (nu USD 105 per vat), prijzen van allerlei grondstoffen stegen, de roebel stortte ineen (-20%), Rusland werd afgesloten van het internationale betalingsverkeer en kan nauwelijks nog een kant op. Rusland dacht dat het met een walk-over de Oekraïne wel in een paar dagen zou bevrijden en dat de bevolking Poetin daarvoor zou bedanken. Poetin zal zich intussen wellicht ook vergist hebben in de “blitz” daadkracht van het westen en overige bevriende landen in de wereld. De kat wordt verder in het nauw gebracht en men maakt zich nu toch wat zorgen over eventuele rare sprongen? Innemen van de Oekraïne kijkt een kwestie van tijd en dan wat daarna?

Met voortschrijdend inzicht moeten wij ons gaan afvragen welke gevolgen dit voor de wereldeconomie (inflatie / rente / koopkracht), voor ons allen en uiteindelijk voor de zuivelproductie en -handel zal hebben op korte en wat langere termijn. In een wereld die nog amper bekomen is van de COVID pandemie.

Voor wat de zuivel betreft, waren er al sancties voor de import in Rusland. Alleen goedgekeurde landen zoals o.a. een aantal Zuid-Amerikaanse landen, landen als Turkije, India en zelfs Egypte, en NZ mochten zuivel naar Rusland exporteren. Wit Rusland is hun grootste leverancier van zuivel. Daarnaast is Wit-Rusland exporteur van o.a. MMP en Wei producten naar een aantal landen waaronder China. De Chinezen zijn de vrienden van Rusland en het zal interessant zijn om te zien in hoeverre China Rusland gaat bevoorraden met eventueel zuivel producten of zuivel grondstoffen. Uiteraard zullen de andere leveringen naar Rusland opgeschort worden. Immers zij kunnen moeilijk of niet betalen. Ook de Oekraïne is netto exporteur naar o.a. de EU. Indirect zal ook de graan en plantaardige vet markt van belang zijn voor o.a. feed prijzen. Alsmaar stijgende energie prijzen zullen verder kostenverhogend uitwerken voor melkveehouders en melk verwerkers en uiteraard ook consumenten.

Daarnaast zullen de logistieke uitdagingen, die wij al hadden, er niet eenvoudiger worden (o.a. Trans-Siberische spoorlijn valt weg), verschuiving van vraag naar zeevracht, Europese wegtransporten ? en er kunnen financiële instellingen en banken in de problemen komen. Grote valuta schommelingen van o.a. EUR/USD bleven tot nu toe uit, doch de EUR/USD noteert nu net rond de 1.11, de hoogste koers in 2 jaar.

Met de moeizaam op gang komende flush op het noordelijk halfrond en de nodige emotie in de markt, zullen de huidige hoge prijzen voor zuivel commodities naar alle waarschijnlijkheid vooralsnog niet gaan dalen en hebben wellicht het hoogste punt nog niet bereikt. De prijsstijgingen (index +5.1%) op de GDT van 1 maart zijn derhalve dan ook niet zo verrassend.

Ik wens u allen wijsheid en veerkracht toe om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:

MMP Bulk EUR 3720

MMP Food EUR 3770

VMP 26% EUR 4750

Weipoeder bulk EUR 1380

Peter van Pinxteren

 

___

Fonterra, NZX and EEX enter GDT partnership for future growth

Fonterra has agreed a strategic partnership with New Zealand’s Exchange (NZX) and the European Energy Exchange (EEX) to each take ownership stakes in Global Dairy Trade (GDT) alongside the Co-op.

Subject to the approval of Boards, clearance from European or any other relevant competition law authorities, and finalisation of transaction documentation, the partnership is expected to be completed mid-2022, with Fonterra, NZX and EEX each holding an equal one-third (33.33%) shareholding in the global dairy auction platform.
Fonterra Chief Executive Miles Hurrell says the move to a broader ownership structure marks the next step in the evolution of GDT – further enhancing the standing of GDT as an independent, neutral, and transparent price discovery platform, giving it a presence in prominent international dairy producing regions, and creating future growth opportunities.

“This is good news for our farmer owners, unit holders, and all dairy industry participants and is expected to lead to greater volumes being traded on GDT. It will bring more participants and transactions, stimulating further growth of risk management contracts available on financial trading platforms. We all know that dairy is one of the most volatile traded commodities,” he says. “This partnership is another step in helping to manage this risk for everyone – from the farmer through to the customer at the end of the supply chain. A more liquid dairy trading environment allows for the growth of financial tools which can be used by all participants to better manage price volatility.”
Our focus has been about securing the best partners, and NZX and EEX share our vision for a stronger, more liquid auction platform that benefits all involved. We are also closely aligned on future possibilities for GDT as the world’s most trusted reference point for dairy commodity prices.”

NZX Chief Executive Mark Peterson says the price discovery that GDT provides the international dairy industry is crucial for dealing with volatility and its associated risks. “We see the expansion of the physical trading environment as both further strengthening existing financial contracts and enabling the creation of new tools and opportunities for dairy processors and end-users to Fonterra Co-operative Group manage price volatility. These offer clear benefits for New Zealand dairy farmers and customers around the world,” he said.

EEX Chief Strategy Officer Dr Tobias Paulun says “becoming a shareholder of Global Dairy Trade is perfectly in line with the EEX strategy of taking asset classes which we already successfully serve to a global dimension. With our experience in operating Europe’s leading trading platform for dairy futures, but also with multiple spot contracts in the energy space, we believe that we can be of value supporting GDT’s growth vision.”
“At the same time, we can create value for the global dairy value chain by further improving price discovery and price risk management instruments.”

GDT Director Dr Eric Hansen says “GDT is excited that the addition of NZX and EEX as shareholders alongside Fonterra will enable us to build on our success in establishing a global brand and expertise in price discovery to create more opportunities for our customers.”
“The strong alignment of all three shareholding partners to GDT’s purpose of credible price discovery will support initiatives to increase liquidity on GDT, attract new supply from prominent dairy producing regions, and will strengthen GDT’s linkages to financial trading platforms.”

___

Poederpraet 15-02-2022

De beren worden steeds verder weggejaagd door de stieren. De zuivelmarkt kan maar niet tot rust komen. De aanvoerzijde is nog steeds de beperkende factor. Seizoensmatig loopt de melkgift in EU wel op maar blijft achter ten opzichte van voorgaande jaren. Voor de melkveehouders is de stijgende melkprijs nog niet afdoende om de productie te verhogen, de energiekosten en voerkosten zijn ook verder opgelopen.  Door de gebrekkige melkaanvoer blijven concentraten en room stevig geprijsd.

Even leek door de aanwezigheid van Poolse boter dat de markt ging afkoelen, maar de boter heeft zich toch weer in een uptrend weten te bewegen. We zien in USA een vergelijkbaar beeld; er is een gebrekkige melkaanvoer en de vraag voor melkpoeder uit Mexico blijft doorlopen. Overigens zijn de logistieke perikelen in USA nog steeds aan de orde de dag. De prijzen in Nieuw Zeeland blijven ook oplopen, is China weer terug in de markt na de festiviteiten van het Nieuwe Jaar? Eigenlijk kan geen enkele derivaat in de zuivel zich onttrekken aan deze vaste markt, zo ook de weipoeder. Die loopt ook iedere week gestaag omhoog op de rug van magere melkpoeder.

Voorlopig lijkt het aanbod de markt in de tang te houden, maar kunnen de diverse klanten deze prijzen betalen/veroorloven? Zoals gezegd kunnen de melkveehouders niet op korte termijn aan de knoppen draaien en zolang de vraag aanhoudt doet “Mr Market” zijn ding.  

Prijzen
SMP feed: Euro 3650MT DAP
SWP feed: Euro 1370MT DAP
SMP food: Euro 3700MT FCA
FCMP: Euro 4550MT FCA

Wido van Dijk

 

___

Poederpraet 20-01-2022

We zijn inmiddels een aantal weken onderweg in het nieuwe jaar. Seizoensmatig stijgt de melkaanvoer in de EU, maar ten opzichte van vorig jaar blijf het toch nog steeds achter.

De prijzen voor melk en vooral wei proteïnes zijn verder gestegen sinds het begin van dit jaar. De prijzen voor vet zijn iets afgekoeld maar nog steeds op hoge niveaus. Al met al lijken vraag en aanbod in Europa redelijk in balans.

Op de wereldmarkt is het in de USA en Nieuw Zeeland nog even zoeken naar deze balans. In de USA zijn de prijzen voor zowel proteïnes als vet spectaculair gestegen, ondanks de voortdurende problemen met het transport. De lagere melkaanvoer in de USA en een tekort aan lokale melk in Mexico zorgen ervoor dat de future markten hier er ook voor de nabije toekomst zeer vast uitzien. In Nieuw Zeeland speelt het weer parten bij het op peil houden van de melkaanvoer. Er wordt gesproken over droogte in voornamelijk het noorden van het land. De lagere melkaanvoer zorgt ervoor dat er goed werd door gekocht op de laatste GDT en de prijzen daar gemiddeld met een 5% zijn gestegen.

Op korte termijn lijken er weinig signalen te zijn die duiden op een zwakkere markt. De aankoop kant lijkt nog steeds kort gedekt, prijzen voor gas en andere input zijn nog steeds hoog en mochten de spanningen tussen Rusland en Ukraine toen een uitbarsting komen dan zou dit de prijzen ook verder omhoog kunnen drijven. Daarnaast kan het loslaten van de Covid maatregelen in veel landen van invloed zijn. 

Er zal wereldwijd meer melk beschikbaar moeten komen wereldwijd om de markt serieus af te koelen. De nog steeds stijgende uitbetalingsprijzen aan boeren zouden een goede incentive moeten zijn, maar de vraag is of dit alleen voldoende is na alle discussies over de milieu onvriendelijkheid van de melkveehouderij de afgelopen tijd.

Prijzen:
SMP feed: Euro 3550MT DAP
SWP feed: Euro 1350MT DAP
SMP food: Euro 3550MT FCA
FCMP: Euro 4400MT FCA

Maurice Daamen

 

____

Kaasproductie neemt af, export flink hoger in 2021

14 januari 2022 10:50 uur - Klaas van der Horst – Boerenbusiness
(bron cijfers: ZuivelNL)

De Nederlandse kaasproductie was vorig jaar lager dan in 2020. Toch is de export van Nederlands grootste zuivelproduct vorig jaar sterk gestegen, ondanks de handelsproblemen met het Verenigd Koninkrijk door de Brexit. De import van kaas steeg vorig jaar overigens ook licht.

Dit meldt de Stichting Nederlandse Zuivelbeurs op grond van voorlopige zuiveldata.
In totaal werd vorig jaar 953.000 ton kaas geproduceerd in Nederland, aldus de laatste prognose. Dat is 1,75% minder dan in 2020, toen er nog 970.000 ton uit de kaasbakken kwam. Deze daling is mede een gevolg van de lagere melkaanvoer. Mogelijk speelt ook een hogere poederproductie mede een rol.

Kaasuitvoer bijna 30.000 ton hoger
De kaasuitvoer steeg ondertussen van 921.000 ton naar 950.000 ton. In dat volume zat bijna zeker ook een deel re-export, want de uitvoer was bijna gelijk aan de productie en in Nederland wordt ook nog steeds een aanzienlijk volume kaas zelf geconsumeerd. De kaasinvoer steeg vorig jaar van 380.000 naar 383.000 ton.

hoeveelheden x 1.000 kg.      
Jaar 2019 2020 2021 (prognose)
       
Productie 927.000 970.000 953.000
       
Uitvoer 916.000 921.000 950.000
- w.v. naar EU-27 (excl. VK) 742.000 730.000 755.000
- w.v. naar derde landen (incl. VK) 174.000 191.000 195.000
       
Invoer 399.000 380.000 383.000
- w.v. naar EU-27 (excl. VK) 377.000 359.000 377.000
- w.v. naar derde landen (incl. VK) 22.000 21.000 6.000
       

De voorlopige cijfers met betrekking tot de Nederlandse kaassector: minder geproduceerd, meer verhandeld, ondanks de Brexit. Bron: Stichting Nederlandse Zuivelbeurs.

Deze betere ex- en importcijfers verhullen enigszins dat de Nederlandse kaasexport naar het VK vooral in het eerste kwartaal van 2021 flink is gedaald. Daarna lijkt de export zich redelijk goed te hebben hersteld. De import bleef achter.

hoeveelheden x 1.000 kg.          
  2019 2020  Jan - okt 2020 Jan-okt 2021  
NL export naar VK 32.187 31.585 25.749 23.882 - 7.3%
NL import uit het VK 19.726 20.356 16.036 3.551 - 77.9%

De kaasexport naar het VK herstelde zich geleidelijk, de import bleef achter.

De kaasimport uit derde landen is vorig jaar gedaald en ook dit heeft volgens de zuivelhandel een directe relatie met de Brexit. Het lijkt er volgens handelaren op dat het volume dat in Nederland werd ingevoerd vanuit het VK is overgenomen door de andere EU-landen.

VK geldt voor import al als derde land
Qua veterinaire importeisen wordt het Verenigd Koninkrijk door de EU al volledig als een derde land beschouwd, wat de handel dus behoorlijk bemoeilijkt. Voor de EU-export naar het VK zal eenzelfde situatie gaan gelden per 1 september 2022.

De hogere export vorig jaar ging gepaard met oplopende prijzen. Wat dit precies betekende voor de ontwikkeling van de totale exportwaarde van kaas, kon de zuivelbeurs nog niet zeggen.

 

____

Poederpraet 06-01-2022

Allereerst voor alle lezers de allerbeste wensen voor 2022 zowel privé als zakelijk! Laten we hopen dat we eindelijk weer wat meer ruimte krijgen om te ontmoeten en te reizen. Dat zal de mens en trader goed doen!

De afgelopen vakantie periode was de Europese zuivelmarkt rustig en prijzen redelijk stabiel. Koopjes op de liquide markt bleven uit en als ze er al waren was het voor kleine volumes. Hierdoor hebben we nauwelijks extra poeder productie gezien. De aanvoer van melk in de EU is nog steeds teleurstellend en ondanks de oplopende melk curve blijven melk volumes beneden vorige jaren. Eiwit en vet waardes zijn wel weer terug op peil maar algemeen kun je de krapte in de poeder en vet markt nog steeds vooral toewijzen aan de relatief lage melkgift. Dit geldt ook voor andere regio’s in de wereld. Productiecijfers in Oceanië en de VS blijven ook achter bij de verwachting. Alleen zuid Amerika laat een stijgende melk productie zien, maar daar zijn export volumes laag, dus is de impact ervan op de wereldmarkt gering.

Wat valorisatie betreft liggen de verschillende opbrengsten redelijk dicht bij elkaar met kaas en wei derivaten nog steeds als koploper en VMP als hekkensluiter. Ondanks een voortdurende zwakke vraag vanuit China en zuid oost Azië blijft de SMP markt krap met lage voorraden en goede vraag elders in de wereld en binnen de EU. De logistieke complicaties vanuit de VS duren nog steeds voort dus alles bij elkaar lijkt het erop dat de EU SMP markt voorlopig goed gesteund zal blijven. De boter en roommarkt zijn de eerste dagen van januari wat in mineur. De vraag is of dit zoals vorig jaar van korte duur zal zijn of dat de weg naar benden werkelijk is ingeslagen. Mogelijk nieuwe lockdowns en semi lockdowns kunnen consumptie patronen ook weer gaan veranderen, maar dat is op dit moment nog koffiedik kijken.

Al met al nog steeds een vaste markt die pas kan keren bij een ruimere beschikbaarheid van melk. Wanneer gaan we dat zien? Ondanks hoge feed en energie prijzen hebben boeren in ieder geval de juiste melk prijs om meer melk te produceren.

Prijzen:
SMP Feed       : Euro 3380/mt DAP
SWP Feed      : Euro 1280/mt DAP
SMP Food       : Euro 3450/mt FCA
FCMP              : Euro 4400/mt FCA

Pieter Kok

 

_____

Poederpraet 09-12-2021

Dit is al weer de laatste Poederpraet van dit jaar. Ik wil daarom iedereen vanaf hier alvast fijne feestdagen wensen. Hopelijk zullen we in 2022 minder last hebben van Covid en zal er meer gelegenheid zijn om elkaar live te zien!

De melkaanlevering begon in het eerste kwartaal van 2021 in de meeste EU landen moeizaam, maar dit werd gecompenseerd door meer melk in het tweede kwartaal. Maar in het derde en vierde kwartaal verminderde de toevoer van melk weer. In totaal is er in de periode januari t/m september 2021 sprake van een minimale daling van de productie in vergelijking tot dezelfde periode in 2020.  Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Hongarije (6,4%), Ierland (6,6%) en Italië (3,5%) zagen we meer melk, terwijl de productie in onder meer Nederland (1,7%), Duitsland (1,2%) en Frankrijk (0,8%) daalde. We zullen zien hoe de melkaanlevering zich ontwikkelt in 2022. Zet de lijn van het vierde kwartaal zich door of komt de melk, door de gestegen melkprijzen, weer terug. Het zal in ieder geval weer een boeiend zuiveljaar worden!

De melkprijzen in de EU zijn stijgende. Maar door de hogere kosten voor feed, energie etc, is de melkprijs nog steeds niet attractief genoeg voor de boeren. Een verdere stijging van de melkprijs is daarom nodig, wil het een incentive voor de boeren gaan worden. De verwachting is dat de retailprijzen, de stijgende commodityprijzen zullen volgen waardoor dat dan mogelijk zou kunnen worden.

Het Coronavirus is nog steeds daar. Dus verassingen liggen nog altijd op de loer. De vraag bij de retail loopt goed door. Bij de foodservice blijft de vraag nog altijd achter, doordat de horeca met beperkingen open is.

De laatste GDT-tender liet een plus voor mager melkpoeder zien. Dit was te verwachten aangezien de prijs voor mager melkpoeder uit Oceanië concurrerend was. Ook de USA is concurrerend op de wereldmarkt. De logistieke problemen in de USA zijn nog steeds niet opgelost. Dit biedt nog steeds mogelijkheden voor de EU.

Vol melkpoeder liet dit keer een kleine stijging zien bij de laatste GDT. Een grotere stijging was eigenlijk verwacht, kijkend naar de NZX! De Chinezen kochten dit keer beduidend minder, maar dit werd gecompenseerd door Zuid Oost Azië en het Midden Oosten. Waar men kort gedekt  is. Benieuwd of de Chinezen bij volgende tenders weer meer actief zijn!

De prijs van weipoeder feed liet de laatste weken een stijging zien. Door een goede vraag bij de kalvermelkindustrie. De prijzen bij food zijn ook stijgende. Ook de markt voor weiderivaten is vast, op gedemineraliseerde weipoeder na dan! Met name de hoge WPC’s  blijven doorstijgen.

Prijzen per mt
VMP EURO 4100
MMP feed EURO 3250
MMP food EURO 3350
WEI   bulk EURO 1150

Leo van der Krogt

 

____

Poederpraet 25 november 2021

“Zonder transport staat alles stil”. Deze slogan uit 2011 sloeg eigenlijk op het verkeersinfarct dat in Nederland door de transportwereld verwacht werd. Nu 10 jaar later is dit meer dan actueel gezien de problemen die er nu bestaan om goederen van A naar B te transporteren. Tekort aan chauffeurs, tekort aan containers, afvaarten, etc. Het ziet er niet naar uit, dat de huidige logistieke problemen snel tot het verleden zullen horen en het zal voor ons allen voorlopig een grote uitdaging blijven.

Gedurende de COVID-19 pandemie die inmiddels zo’n 18 maanden duurt, hebben verschillende commodity markten, waaronder ook zuivel, een enorme grilligheid ten toon gespreid. Factoren zoals het monetaire beleid van centrale banken, de enorme steunbedragen die in de economieën gepompt zijn,  etc. versterkt door speculatieve invloeden (vlucht in goederen omdat geld niets opbrengt) en logistieke problemen hebben geleid tot enorme prijsstijgingen en ook tekorten. Tekorten aan grondstoffen, onderdelen, personeel, hoge kosten voor energie, etc. etc. Het zal repercussies voor de groei van de wereldeconomie hebben.

Het heeft ook geleid tot een inflatie, die inmiddels ruimschoots door de targets (max. 2%) geschoten is, en die aanvankelijk werd betiteld als “transitory” (van voorbijgaande aard). Economen krabben zich nu achter het oor en komen al gaande weg tot de conclusie dat er nu toch wel wat moet gaan gebeuren wil men de inflatie kunnen beteugelen. Als eerste actie zou de opkoopprogramma’s door centrale banken moeten worden verminderd en gestopt en al gaande weg zal de rente verhoogd moeten, sneller dan aanvankelijk beoogd werd. Als eerste reactie zien wij de EUR/USD koers nu inmiddels weer op 1.12 staan (laagste koers EUR/USD in 16 maanden). Mogelijkerwijs zou de EUR verder kunnen verzwakken, omdat de ECB voorlopig zal afwachten tot de VS als eerste acteert en bovendien de Amerikaanse economie flexibeler is en beter presteert. Een zwakkere Euro is echter goed voor de EU export doch een heleboel landen zullen hun munt ook tegenover de USD zien verzwakken Gevolg oplopende inflatie en dalende koopkracht. Hogere rentelasten voor staatschulden.

Hoogste noteringen in Nederland (gem.mnd.not.)
  EUR/MT USD/MT EUR/USD  
VMP 26% 3.955 5.616 1.42 sep. 2007
MMP 3.820 5.185 1.36 aug. 2007
VMP 26% 3.783 5.182 1.37 dec. 2013
MMP 3.307 4.350 1.37 dec. 2013

 

De huidige zuivelmarkt is al een tijd erg uitdagend en doet ons terugdenken aan het jaar 2007 en 2013, zij het dat er nu wat andere factoren een rol spelen en met een destijds veel lagere  USD koers. Niemand had de recente marktontwikkeling volgens mij echt voorzien, immers vorig jaar werd nog verwacht dat er door COVID een groot overschot aan melk en een tekort van vraag zou ontstaan. Begin 2021 ging men er nog van uit dat de melk productie in een aantal regio’s behoorlijk (EU en NZ) tot sterk (VS) zou groeien. Tegelijkertijd zou de vraag in China wel moeten afvlakken, gezien de enorme groei van de importen. Ondanks de logistieke problemen zijn de exporten boven verwachting goed blijven doorlopen en zo ook de importen door China (behoudens kindervoeding).

Terwijl in oktober de melkproductie in een aantal productie gebieden gedaald is (NZ -3.3%, USA -0.5%, Australië -2.9%, UK -0.7%) is de productie in Zuid-Amerika (Argentinië +4.6% en Uruguay +5.2%) en EU +0.8% gestegen. Gedurende Januari – Oktober laat de melk productie in alle regio’s behalve in Australië nog een plus zien. De export vraag was tot Oktober nog goed tot redelijk goed te noemen ondanks de logistieke problemen, doch de importen in China laten in Oktober nu toch een tegenvallend beeld zien. De Chinese importen van de meeste zuivel commodities laten echter gedurende de eerste 10 maanden van dit jaar nog een groeipercentage in dubbele cijfers zien. In een vrij korte tijd zijn de wereldmarkt prijzen echter enorm gestegen en zal dat normaliter een negatief effect op de export hebben. Veel melk blijft de kaas bak instromen met als gevolg minder poeder / boter productie. De kaas prijzen zijn hoog en worden bovendien nog versterkt door de eveneens hoge prijzen voor weipoeder en extreem hoge prijzen voor WPC’s. Het aanbod van melk eiwit is krap en er zijn nauwelijks voorraden, die op korte termijn voor neerwaartse druk op de prijzen zouden kunnen gaan zorgen.

Het is moeilijk in te schatten hoe de dekking in verschillende markten is. Veel landen kwamen niet lang geleden uit lock-downs. In hoeverre zijn er in de afgelopen tijd extra voorraden aangelegd uit vrees voor tekorten vanwege verschepingsproblemen? Hoeveel zit er nog in de pipeline dat vertraagd aankomt?

De melkproductie op het noordelijk halfrond gaat vanaf februari weer seizoensmatig stijgen en de melkprijzen zijn historisch gezien erg hoog. Normaliter gaan de boeren dan zeker niet minder melken. Bovendien is de Ramadan in 2022 al in april en zijn de Chinezen traditioneel rustig met inkopen in januari aan de vooravond van hun Chinees nieuwjaar. Bovendien zijn de traditionele  importen van grote hoeveelheden NZ poeder in januari erg hoog (NZ quota met nul import tarief vanaf 1 januari). Vooralsnog zullen we mijns inziens op korte termijn echter nog een enorm vaste markt blijven zien.

Tegeltjes wijsheid: “Wie met hoog water vast komt te zitten komt maar moeilijk los”

Blijf gezond en veel wijsheid toegewenst.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:        

MMP Bulk EUR 3180

MMP Food EUR 3250 (USD 3.640)

VMP 26% EUR 4100 (USD 4.674)

Weipoeder bulk EUR 1130

Peter van Pinxteren

 

____

New company Cefetra Dairy BV:

BayWa’s Cefetra Group business unit enters the milk and dairy products market

Rotterdam/Munich, 18 November 2021 – BayWa’s Cefetra Group business unit has entered the milk and dairy products market. On 1 November, the international agricultural trade specialist launched Cefetra Dairy, a new company offering a broad range of dairy products such as cheese, butter and milk powder, as well as alternatives to milk. The move marks another important step in the diversification strategy of Cefetra Group, one of Europe’s largest importers of grain and oilseed.

“Demand for dairy products is high in many parts of the world. This represents tremendous market potential,” says Prof. Klaus Josef Lutz, Chief Executive Officer of BayWa AG. “With our decision to expand Cefetra Group’s activities to the dairy sector, we are making an important contribution to meeting the wishes of consumers around the world for a balanced diet – especially in countries where demand outstrips production capacity.”

Daan Vriens, CEO of Cefetra Group, adds: "Our roots are in supplying ingredients to animal feed producers which we complemented with specialty feed and food ingredients over the last years. We will use this firm foundation to further expand our offering in the coming years. Our goal is to strengthen Cefetra Group further as a leading trader of high-quality ingredients to the food and animal nutrition industry. Cefetra Dairy trades products that fit very well with our long-term goals and other recently acquired businesses within our group."

According to Peter ten Kate, Managing Director of Cefetra Dairy, the new unit’s business model complements Cefetra Group’s strategy and underscores its openness to new markets and trading opportunities with high long-term potential. “We will now gradually put together a strong sales team and extend our network of suppliers and customers.”

Additional information is available at cefetradairy.com

 

_____________________

Poederpraet 28-10-2021

Never a dull moment!

Wat een markt en wat een forse bewegingen hebben we de afgelopen weken meegemaakt. Achteraf gezien, met de informatie van vandaag, allemaal heel logisch. Maar goed, achteraf kijk je de koe ook in de derrière.

De komende periode wordt het spannend of de voorraden bij de producenten inderdaad aan de lage kant blijven. Feit is en blijft, dat de belangrijkste ingrediënten (zijnde: magere melkconcentraat en room) fors aan de prijs blijven en daarmee de bodem van de markt bepalen. Tevens niet geheel onbelangrijk; gaan de hogere melkprijzen ook echt leiden tot een hogere melkproductie?

Waar EU-consumenten over elkaar heen buitelen om Q1 en zelfs een deel van Q2 op deze hoge prijzen in te dekken, is er bij veel overzeese consumenten toch nog gerede twijfel om nu grote hoeveelheden vast te leggen. Wellicht gaat de Gulfood begin november ook deze klanten over de streep trekken.

Aanstaande dinsdag weer een GDT voorstelling. Vooralsnog blijft China indrukwekkende hoeveelheden zuivelproducten importeren en lijkt dit in combinatie met wat tegenvallende productiecijfers in NZ, niet te gaan resulteren in lagere marktprijzen.

Prijzen per mt, CPT Nederland, oktober 2021 levering:
SMP feed         : € 3000,-
SMP food        : € 3050,-
Wei feed         : € 1050,-
FCMP              : € 3700,-
Boter               : € 5400,-

Remco de Munck

_____

Choco Lovely: Echte chocolademelk in een hip & verantwoord jasje!

Globemilk lanceert dit najaar Choco Lovely: de eerste chocolademelk met zowel Nederlandse biologische melk als Fairtrade cacao en suiker! Deze chocolademelk is ontstaan uit een combinatie van passie voor Nederlandse melk en ons steentje willen bijdragen aan een eerlijke keten.

Globemilk staat al jaren bekend als de specialist in Nederlandse, houdbare melk en in deze specialistenrol nemen ze graag het voortouw. “Wij zijn ontstaan uit de gedachte dat Nederlandse kwaliteitsmelk voor iedereen beschikbaar moet zijn en heel de keten hiervan profijt moet hebben” zegt Rob Branje, Commercieel directeur van Globemilk. “Dit is daarom ook een logische stap voor ons. Met deze innovatie laten wij zowel onze specialistenrol zien als dat we ons steentje bijdragen aan het verbeteren van leef- en werkomstandigheden in onze keten.”

Deze innovatie is op basis van trends die Globemilk ziet binnen het zuivelschap. Globemilk wilt meer waarde toevoegen aan de chocolademelkcategorie waar momenteel weinig innovatie plaatsvindt en de toegevoegde waarde voornamelijk bestaat uit lage prijzen en aanbiedingen.

Choco Lovely is verkrijgbaar in twee smaken: Original en Witte Chocolade. In tegenstelling tot de concurrentie, gebruikt Choco Lovely zowel biologische Nederlandse melk als Fairtrade cacao en suiker. In de markt zijn diverse merken te vinden die één van deze twee aspecten gebruiken, maar niemand die ze combineert. “Voor de rest was het voor ons belangrijk om niks in te leveren op smaak” vervolgt Rob Branje. “We hebben sensorische onderzoeken gedaan naar wat nu écht de perfecte chocolademelksmaak is. Hiervoor hebben we diverse consumenten en experts gevraagd naar wat zij verlangen aan smaak en mondgevoel. Op basis daarvan hebben we Choco Lovely ontwikkeld. Het resultaat? Twee versies die superieur zijn op smaak. Original is een volle, romige chocolademelk met de echte authentieke chocolademelksmaak en Witte Chocolade is een volle, romige chocolademelk met de pure smaak van witte chocolade!”

Voor meer info: https://globemilk.nl/concepten/chocolovely/______

Poederpraet 13-10-2021

De ontwikkelingen op de zuivel markt volgen elkaar in een snel tempo op de afgelopen weken. Waar men eind augustus sprak over een vastere tendens, kon je eind september stellen dat de markt een flinke stap omhoog had gezet. Inmiddels staat de markt in brand. 

Voor degene die nog twijfelden is op de Anuga wel duidelijk geworden dat er op de korte termijn geen verlichting zal komen door extra aanbod vanuit de producenten kant. Producenten hebben moeite met het uitleveren van bestaande orders, waardoor de ruimte zeer beperkt is om extra volumes aan te bieden op de korte termijn. 

De melkaanvoer in Europa zit niet alleen seizoensmatig op een laag niveau maar ook de vet en proteine waarden in de melk zijn lager dan verwacht. De melkproductie in Ierland is de enige positie uitzondering.  De prijzen voor room (ver boven de 6000 euro) en magere melk concentraat (rond de 2750 euro) zullen de komende tijd de maatstaf zijn voor boter en mager melkpoeder aangezien de nog aanwezige voorraden snel uit de markt verdwijnen. Daarnaast zijn de hoge prijzen voor kaas een goed alternatief voor poeder en boter productie. De kaasmarkt is kort gedekt en voorraden zijn er vrijwel niet. 

Waar de prijsstijgingen begonnen met een gereduceerd aanbod zien we inmiddels dat de wereldwijde vraag beter is geworden de afgelopen weken. Door verschillende oorzaken is de vraag in Mexico voor mager melkpoeder uit de VS goed, heeft Zuid Amerika  goed verkocht in onder andere Noord Afrika en begint Zuid Oost Azie wakker te worden en op hogere prijzen in te dekken. 

De grote markt waar de vraag achter blijft is China, waar voldoende voorraad is door de grote imports van de eerste helft van 2021. Gezien de huidige krapte op te markt is wellicht nog niet eens zo verkeerd.

Als je verder kijkt dan alleen de zuivel markt zie je dat alle basis grondstoffen enorm in prijs gestegen zijn en dat onder anderen energie prijzen de kosten voor productie verder opdrijven. De sterke Usd maakt imports voor veel landen duurder.

Als de wereldwijde transport problemen en gestegen kosten dan ook nog worden meegenomen is de enige mogelijke conclusie dat de eind consument de komende maanden fors hogere prijzen gaat betalen voor zon beetje alles, als het al beschikbaar is.  

De vraag is wanneer de markt weer in balans gaat komen. De uitbetaalde melkprijzen zullen de komende maanden stijgen, normaal gesproken de beste incentive voor meer melkproductie en seizoensmatig stijgt de melkproductie in Europa. 

De hogere prijzen moeten doorbelast gaan worden aan de consument wat wellicht een effect gaat hebben op de vraagkant. 

Aan bovenstaand scenario kan nog de vraag worden toegevoegd wat er gaat gebeuren als China terug komt op de wereldmarkt en ‘normale’ volumes gaat indekken. 

Als conclusie kun je stellen dat we na een periode van relatief stabiele prijzen weer in een zeer turbulente periode zijn terecht gekomen waarvan het einde nog niet in zicht lijkt.

Prijzen:
Smp feed: euro 2900
Smp feed: euro 2800mt dap
Fcmp: euro 3600
Swp feed: euro 1040mt dap

Maurice Daamen

 

______

Poederpraet 30-09-2021

De zuivelmarkt is boeiend op dit moment. De aanvoer van melk in de EU is teleurstellend en maar nauwelijks op niveaus van vorig jaar. De eiwit en vet waardes liggen beneden normaal voor de tijd van het jaar en dat levert extra krapte op in de markt. Als je naar valorisatie kijkt ben je op dit moment het beste af om rauwe melk op de spot markt te verkopen. Hier worden prijzen gerealiseerd van min 45 cent en in Frankrijk zelfs boven de 50 cent. Kaas prijzen algemeen maar vooral Gouda prijzen zijn fors gestegen en qua valorisatie levert kaas duidelijk meer op dan melkpoeders en vet. Ook UHT melk presteert goed in zowel prijs als verkoopbare volumes. De melkpoeder productie ligt door deze valorisatie relatief laag en dat veroorzaakt krapte met op dit moment wekelijks stijgende prijzen. Dit ondanks een vraagkant voor mager melkpoeder die achter blijft in vooral China en zuid oost Azië. Verse room wordt op de spot markt gehandeld op zeer hoge prijzen van boven de EUR 6000/mt (100% vet basis). De industriële boter markt kan deze room prijzen verre van volgen bij gebrek aan vraag door EU eindgebruikers en tevens beschikbare voorraden boter bij handelaren in de markt. Toch zijn ook boter prijzen sterk gestegen tot EUR 4300-400 FCA en is de beschikbaarheid bij producenten laag. In de feed markt is er ook krapte aan de aanbod zijde met vooral oplopende prijzen voor mager melkpoeder feed. De wei poeder feed prijzen zijn relatief stabiel.

Op de wereldmarkt zien we stevige prijzen vanuit Nieuw-Zeeland en het melk seizoen daar komt ogenschijnlijk moeizamer opgang dan de prognose van +1-1,5%. Vanuit de VS zij de export mogelijkheden voor de korte termijn nog steeds beperkt door maar steeds voortdurende logistieke complicaties.

Wanneer keert de wal het schip? De vaste markt lijkt pas te kunnen zakken bij een ruimere beschikbaarheid van melk. Wanneer gaan we dat zien? Ondanks hoge feed prijzen hebben boeren in ieder geval de juiste melk prijs om meer te gaan produceren..

Prijzen:
SMP Feed: Euro 2700/mt DAP 
SWP Feed: Euro 995/mt DAP
SMP Food: Euro 2720/mt FCA
FCMP: Euro 3400/mt FCA

Pieter Kok

 

______

Wijngaard Kaas lanceert samen met Boermarke smaakvolle vegan productlijn

Veganistische kaas-alternatieven voor Gouda, cheddar en mozzarella
Kaasspecialist Wijngaard Kaas introduceert, in samenwerking met Boermarke, een nieuwe vegan productlijn voor de horeca en groothandel. Onder de naam Vegan Restaurant worden kwalitatief hoogwaardige veganistische kaas-alternatieven gelanceerd. Hiermee wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar goede vegan producten in de horeca. Producten met het label ‘Vegan Restaurant’ zijn 100% plantaardig en vol van smaak. Met de onderscheidende veganistische alternatieven voor Gouda, cheddar en mozzarella kan de horeca alle kanten op.

Meer informatie op: wijngaard-kaas-lanceert-samen-met-boermarke-smaakvolle-vegan-productlijn

_______

Goud voor Zoeterweijde 48+ belegen en Nora jong belegen!

De állerlekkerste Gouda 48+ belegen is Zoeterweijde. Deze kaas van Uniekaas Holland won donderdag 16 september goud bij de Gouda Cheese Awards 2021. In de categorie Geitenkaas 50+ jong belegen ging de eerste prijs naar Nora jong belegen van Kaashandel Remijn. De winnende kazen dragen een jaar lang het predicaat ‘lekkerste kaas van Nederland’. 

In de categorie Goudse 48+ belegen ging zilver naar Noord-Hollandse Gouda van Zijerveld en brons naar Lutjewinkel van Zijerveld. In de categorie Geitenkaas 50+ jong belegen was Saantje van Zijerveld goed voor zilver en kreeg Witte Sikke van Kaashandel Remijn brons. De doorslaggevende beoordeling werd gegeven door een VIP-jury die werd voorgezeten door de burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve. Samen met Francesca van Berk (‘Francesca Kookt’) en Michelin-sterrenchef Martijn Kajuiter keurde hij in de 17e-eeuwse Goudse Waag de genomineerde kazen. De finale werd gepresenteerd door Frau Antje, hét boegbeeld van Goudse kaas in het buitenland.

Kaasbus
Gouda Cheese Awards is een belangrijke en bijzondere kaaswedstrijd in Nederland. Het is namelijk geen technische kaaskeuring, maar een neutrale smaaktest: consumenten proeven en beoordelen. De zes finalekazen zijn dit voorjaar al geproefd door consumentenpanels in het Centrum van Smaakonderzoek (CSO) én in de kaasbus die door de Cheese Valley toerde. Bij de finale kon door de coronamaatregelen geen publiek aanwezig zijn. Op www.goudacheeseawards.nl zal een compilatie van de middag verschijnen, en zullen Francesca van Berk en Martijn Kajuiter hun favoriete recepten met de winnende kazen delen.

 

______________________________

Poederpraet 16-09-2021 

De melkaanlevering begon in het eerste kwartaal van 2021 in de meeste EU landen moeizaam, maar dit werd gecompenseerd door meer melk in het tweede kwartaal. Daardoor is de totale melkproductie in de periode januari t/m juni 2021 nauwelijks gewijzigd in vergelijking tot dezelfde periode in 2020 (+0,0%). Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Hongarije (6,3%), Ierland (7,4%), Zweden (2,3%) en Italië (3,8%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Nederland (0,7%), Duitsland (1,2%) en Frankrijk (0,9%) daalde. In 2020 steeg de melkproductie nog met 1,6% in vergelijking met 2019. We zullen de komende maanden zien hoe de melkaanlevering zich ontwikkelt in de tweede helft van 2021 en of we in 2021 nog op een plus kunnen uitkomen!

De melkprijzen in de EU zijn stabiel tot licht stijgend. Maar door de hogere kosten, voor feed, energie etc, is de melkprijs nog steeds niet attractief voor de boeren. Een verdere stijging van de melkprijs is daarom nodig, wil het een incentive voor de boeren gaan worden. De verwachting is dat de retailprijzen, de stijgende commodityprijzen zullen volgen waardoor dat dan mogelijk zou kunnen worden.

Het Coronavirus is nog steeds daar. Dus verassingen liggen nog altijd op de loer. De vraag bij de retail loopt goed door. Bij de foodservice blijft de vraag nog altijd achter, doordat de horeca met beperkingen open is.

De laatste GDT-tender liet een duidelijke plus voor mager melkpoeder zien. Dit was te verwachten aangezien de prijs voor mager melkpoeder uit Oceanië concurrerend was. Ook de USA is concurrerend op de wereldmarkt. De logistieke problemen in de USA zijn nog steeds niet opgelost. Dit biedt misschien weer mogelijkheden voor de EU.

Vol melkpoeder liet dit keer een kleine stijging zien bij de laatste GDT. Wat eigenlijk niet verwacht werd! De Chinezen kochten dit keer minder, maar dit werd gecompenseerd door Zuid Oost Azië. Benieuwd of de Chinezen bij de volgende tender weer meer actief zijn!

De prijs van weipoeder feed liet de laatste weken een stijging zien. Door een goede vraag bij de kalvermelkindustrie. De prijzen bij food zijn stabiel. Er is bijna geen verschil tussen de prijs voor feed of food. Ook de markt voor weiderivaten is vast, op gedemineraliseerde weipoeder na dan! Met name de hoge WPC’s  blijven doorstijgen.

Prijzen per mt:
VMP € 3250
MMP feed  € 2600
MMP food  € 2700
WEI   bulk € 1010

Leo van der Krogt

____

Poederpraet 02-09-2021

“Wij hebben pas een echte crisis als er geen wijn meer is om bij het water te doen”. Een pandemie is de oorzaak van crises en zullen als de pandemie voorbij is ook alle crises opgelost zijn? Ondanks het feit dat er inmiddels wereldwijd officieel 218 miljoen besmettingen en 4.6 miljoen doden (officieus vele malen meer) te betreuren zijn, is het nog niet de moeder van alle pandemieën. Door de Spaanse griep in 1918 – 1919 stierven er wereldwijd naar schatting tussen de 17 en 100 miljoen mensen, waarvan in Nederland 38.000. De Spaanse griep verdween overigens spontaan.

In Nederland staat het inmiddels bol van de crises en veelal van complexe aard. Te veel om op te noemen. Twee wil ik eruit lichten. Allereerst is er de klimaatcrisis. De opwarming van de aarde. Politici voorspellen als Jehova getuigen het einde der tijden in 2030 als wij nu niets doen aan oplossingen voor de opwarming van de aarde. Elke maand telt. Deze crisis prevaleert boven alle andere crises en de oplossing mag tientallen miljarden kosten, terwijl de meeste kiezers toch wel met andere zaken bezig zijn, zoals heb ik in de toekomst nog wel voldoende gezondheidszorg en een betaalbaar dak boven mijn hoofd? Terwijl een simpel gemiddeld fileprobleem in het verkeer hier niet binnen 20 jaar kan worden opgelost, pretendeert men nu in deze klimaatcrisis veel voortvarender te kunnen optreden.

Vervolgens is er de crisis van het politieke klimaat. Er zijn veel te harde standpunten ingenomen en er wordt op de persoon gespeeld  waarop men zonder gezichtsverlies niet meer van kan terugkomen. Politici maken elkaar publiekelijk uit voor vuile vis. In de directie van BV Nederland moeten mensen zitting nemen die met elkaar niet door een deur kunnen en elkaar steeds tegenwerken. Het kan dan niet erg lang goed gaan met een BV.

Het politieke spectrum versplintert en steeds meer eenmans- en kleine fracties ontstaan en menen dat zij de oplossingen en wijsheid in huis hebben. Zoveel Nederlanders, zoveel meningen. Hebben wij over enige tijd een kabinet met 18 ministers elk van een afzonderlijke politieke partij? Laten we hopen dat er dan toch een goede Minister van Landbouw tussen zit.

Over crises gesproken. De crisis die ons in onze handel wel het meest raakt is toch wel de logistieke crisis. Terwijl wij tijdenlang belachelijk lage container tarieven hadden, gaat het nu de kant op van belachelijk hoge tarieven. Dan heb ik het nog niet over problemen omtrent de beschikbaarheid van containers, congestie en andere problemen. Iedereen in de bevrachtingswereld schijnt er nu toch wel een slaatje uit te willen en ook kunnen slaan. De vraag is wanneer en hoe de wal het schip weer keert.

In de EU-27 is de melkproductie in het eerste halfjaar nauwelijks gestegen (+0.5%) en zal naar verwachting op +0.7% voor heel 2021 uitkomen. Ook de stijging van de melkproductie in de VS vlakt af, terwijl NZ en Zuid-Amerika solide stijgingspercentages laten zien op relatief kleine volumes melk (laagseizoen). De meer melk in Nederland verdwijnt veelal in de kaas met als gevolg lagere productie van Boter, MMP en VMP. De productie van MMP was in het eerste halfjaar lager terwijl de export boven verwachting goed op peil bleef. Er is derhalve weinig extra voorraadvorming die nederwaartse druk op de MMP prijs kan uitoefenen. Na een recente prijscorrectie naar beneden zien wij nu toch weer sterk oplopende prijzen in de EU en ook in de VS.

VMP is de speelbal van de Chinezen als veruit de grootste koper op de wereldmarkt. Na een aantal dalingen op het GDT platform zagen wij op de laatste GDT van 18 augustus een zekere prijsstabilisatie. De WMP markt voelt echter nog zwak aan. De Chinezen staan aan het begin van het grote importseizoen met de traditionele invoerrechtvrije quota voor VMP en MMP die per 1 januari gelden voor Nieuw-Zeelands poeder. De komende 2 GDT’s in september zullen de richting van de markt op korte termijn gaan bepalen. De weipoeder markt is vast, ondanks de grotere kaasproductie. De explosieve inhaalvraag voor Weipoeder en derivaten uit China is echter enigszins afgevlakt. WPC’s doen het ook goed met hoge prijzen.

Tenslotte kom ik nog even terug op het klimaat. Wij zien op dit moment in vele gebieden van de wereld extreme weersomstandigheden en als altijd blijft het weer een onvoorspelbaar element dat impact op de melkproductie zal hebben.

“Democratie is de wil van het volk. Elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil” – Wim Kan

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:
MMP Bulk € 2510
MMP Food € 2600
VMP 26% € 3150
Weipoeder bulk € 990

Peter van Pinxteren

true
false
true